تکنولوژیست های اتاق عمل http://opero.mihanblog.com 2020-08-04T19:03:18+01:00 text/html 2012-04-16T10:57:37+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 گرامیداشت عطار نیشابوری http://opero.mihanblog.com/post/142 <font size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; گر ندیدی آفتاب نوربخش&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; سحر عطّار سخن گستر ببین</font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; بیست و پنج فروردین سالروز بزرگداشت عطار نیشابوری بزرگمرد عرفان گرامی باد<br><br> text/html 2012-02-19T07:28:32+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 کی به کیه ! انی وی! http://opero.mihanblog.com/post/141 <P>من که اینجوریم ؛ شما رو نمیدونم!&nbsp;&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 514px; HEIGHT: 234px" height=279 alt="" hspace=0 src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/38145184616820001186.jpg" width=558 align=baseline border=0></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2012-02-01T20:22:09+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 کارشناسی ارشد اتاق عمل http://opero.mihanblog.com/post/140 <P class=textView align=justify><STRONG>با موافقت وزیر بهداشت، رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشكی تهران راه‌اندازی می‌شود. </STRONG></P> <P class=textView align=justify><STRONG>به گزارش سرویس صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه علوم پزشکی تهران، دكتر لنكرانی وزیر بهداشت طی نامه ای به دکتر لاریجانی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با راه‌اندازی رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت 15 دانشجو در این دانشگاه موافقت کرد. </STRONG></P> <P class=textView align=justify><STRONG><A href="http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1357106">http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1357106</A></STRONG></P> text/html 2012-01-01T10:58:17+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 امتحانات ترم 4 http://opero.mihanblog.com/post/139 <P>بوی شوم امتحان آید همی</P> <P>باز صفر مهربان آید همی</P> <P>ما ز تعلیم و تعلم خسته ایم</P> <P>دل به امید تقلب بسته ایم</P> <P>ما برای کسب مدرک امدیم </P> <P>نی برای درک مطلب امدیم</P> <P>فرا رسیدن دوران جانسوز امتحانات رو به همه ی همکلاسیای عزیز تسلیت میگم &nbsp;/&nbsp; نازنین. د</P> text/html 2011-11-27T09:26:14+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 تست هوش با نتیجه گیری http://opero.mihanblog.com/post/138 <FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN>یه تست هوشی ساده اما پیچیده!؟</SPAN> </FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT size=4 face=Tahoma><SPAN>آماده اید؟</SPAN> </FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>خوب هواستون و جمع کنید ها !</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4 face=Tahoma>.</FONT></SPAN></FONT></FONT> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4>۵ = ۱<BR>۲۵ = &nbsp;۲<BR>۱۲۵ = &nbsp;۳<BR>۶۲۵ = &nbsp;۴&nbsp;</FONT></SPAN><FONT size=4> </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></P><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 13.5pt" dir=rtl lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; ... = &nbsp;۵</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4>.</FONT></SPAN><FONT size=4> </FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4>.</FONT></SPAN><BR><FONT size=4><SPAN>برای مشاهده جواب پائین بروید…</SPAN> </FONT><BR><SPAN><FONT size=4>ولی قبل از آن که جواب را ببینید، دوباره فکر کنید</FONT></SPAN><SPAN><FONT size=4> … </FONT></SPAN><BR><SPAN><FONT size=4>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><SPAN><FONT size=4>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.<BR>.</FONT></SPAN><BR><SPAN><FONT size=4>جای علامت سوال باید عدد</FONT></SPAN><SPAN><FONT size=4> ۱ </FONT></SPAN><SPAN><FONT size=4>را قرار داد!</FONT></SPAN><BR><SPAN><FONT size=4>اگر قبول ندارید خط اول را به یاد بیاورید:</FONT></SPAN><SPAN><FONT size=4>۵=۱ </FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT><BR>&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT color=#0000ff><SPAN><FONT size=4>نتیجه‌گیری اخلاقی:</FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT> </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 28.05pt; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=+0><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 600" face=Tahoma><FONT style="BACKGROUND-POSITION: 0px 0px; FONT-WEIGHT: 700" face=Tahoma><SPAN><FONT color=#ff00ff size=4>مسائل ساده زندگی را بیخود پیچیده نکنید! </FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></P></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></FONT> text/html 2011-10-31T15:52:26+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 تست هوش http://opero.mihanblog.com/post/137 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA>جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> :</SPAN></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA>از راست به چپ بخوانید ...</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA></SPAN><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>۱۰</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>۲۰</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> , … , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>۱۵</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>۱۰۰۰</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> , … , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>۱۶</SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> <P align=center></SPAN>&nbsp;</P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA>عجله نکنید !!! کمی فکر کنید ، سوال زیاد مشکلی نیست</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> !!!<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=AR-SA>ولی اگر قادر به حل این سوال باشید ، نشان دهنده فعالیت خوب سمت راست مغز شماست</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt"> !!!</SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-10-27T20:30:29+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 نیایشی از شهید دکتر شریعتی http://opero.mihanblog.com/post/136 <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;خداوندا! </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>به علمای ما مسئولیت، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ عوام‌ ما علم‌، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ مؤمنان‌ ما روشنایی،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ روشنفكران‌ ما ایمان،‌</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ متعصبین‌ ما فهم، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ فهمیدگان‌ ما تعصب،‌</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ زنان‌ ما شعور،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ مردان‌ ما شرف‌، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ پیروان‌ ما آگاهی‌، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ جوانان‌ ما اصالت،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ اساتید ما عقیده،‌</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ دانشجویان‌ ما نیز عقیده،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ خفتگان‌ ما بیداری‌،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ دینداران‌ ما دین،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ نویسندگان‌ ما تعهد، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ هنرمندان‌ ما درد، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ شاعران‌ ما شعور،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ محققان‌ ما هدف،‌ </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ نومیدان‌ ما امید، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ ضعیفان‌ ما نیرو،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ محافظه‌كاران‌ ما گستاخی، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ نشستگان‌ ما قیام،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ راكدان‌ ما تكان،‌ </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ مردگان‌ ما حیات،‌ </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ كوران‌ ما نگاه،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ خاموشان‌ ما فریاد، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ مسلمانان‌ ما قرآن‌،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ شیعیان‌ ما علی،‌</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif></FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ فرقه‌های ما وحدت،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ حسودان‌ ما شفا، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ خودبینان‌ ما انصاف،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ فحاشان‌ ما ادب،‌ </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ مجاهدان‌ ما صبر، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ مردم‌ ما خودآگاهی،</FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و به‌ همه‌ ملت‌ ما همت‌ تصمیم، </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و استعداد فداكاری،‌ </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و شایستگی نجات‌ </FONT></P> <P><FONT size=3 face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif>و عزت‌ ببخش!</FONT></P><FONT face=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif> <P><BR><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دکتر شریعتی</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><EM><FONT size=3>&nbsp;</FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000>&nbsp; &nbsp;( فتانه قمی )</FONT></FONT></EM></FONT></P> text/html 2011-10-18T09:16:57+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 واسه چی هر هفته همش میری کلیسا؟! http://opero.mihanblog.com/post/135 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">یکشنبه بود و طبق معمول هر هفته<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">رزی ، خانم نسبتا مسن محله ، داشت از کلیسا برمیگشت </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">…</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">در همین حال نوه اش از راه رسید و با کنایه بهش گفت :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">مامان بزرگ ، تو مراسم امروز ، پدر روحانی براتون چی موعظه کرد ؟!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">خانم پیر مدتی فکر کرد و سرش رو تکون داد و گفت :...<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">عزیزم ، اصلا یک کلمه اش رو هم نمیتونم به یاد بیارم !!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">نوه پوزخند ی زد و بهش گفت :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">تو که چیزی یادت نمیاد ، واسه چی هر هفته همش میری کلیسا ؟!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">مادر بزرگ تبسمی بر لبانش نقش بست .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">خم شد سبد نخ و کامواش رو خالی کرد و داد دست نوه و گفت :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">عزیزم ممکنه بری اینو از حوض پر آب کنی و برام بیاری ؟!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">نوه با تعجب پرسید : تو این سبد ؟ غیر ممکنه<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">با این همه شکاف و درز داخل سبد آبی توش بمونه !!!<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">رزی در حالی که تبسم بر لبانش بود اصرار کرد : لطفا این کار رو انجام بده عزیزم<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">دخترک غرولند کنان و در حالی که مادربزرگش رو تمسخر میکرد<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">سبد رو برداشت و رفت ، اما چند لحظه بعد ، برگشت و با لحن پیروزمندانه ای گفت :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">من میدونستم که امکان پذیر نیست ، ببین حتی یه قطره آب هم ته سبد نمونده !<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">مادر بزرگ سبد رو از دست نوه اش گرفت و با دقت زیادی وارسیش کرد گفت :<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma">آره ، راست میگی اصلا آبی توش نیست<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">اما بنظر میرسه سبده تمیزتر شده ، یه نیگاه بنداز </SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">…</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">!</SPAN> text/html 2011-10-18T08:41:26+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 زبان مشترک تمام آفریده های خداوند http://opero.mihanblog.com/post/134 <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><I><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #00407f; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">گفته شده است که عکس این دو پرنده در کشور اکراین گرفته شده است</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #434343; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">عکاس این عکس ها آنها را به بالاترین قیمت ممکن به روزنامه های فرانسه فروخته است و تمام نسخه های روزنامه در روز انتشار این عکس بطور کامل فروخته شده است</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Homa'">&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P><I><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: maroon; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">در تصویر اول پرنده ماده زخمی روی زمین افتاده و منتظر جفتش می باشد</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #00407f; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">.</SPAN></I></P> <P><I><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #00407f; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/dcgyyy03jxa8tq6sfp7k.jpg" align=baseline border=0></SPAN></I></P> text/html 2011-10-13T19:15:41+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 انواع دانشجو http://opero.mihanblog.com/post/133 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 21.6pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شكسپیر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری رهایش كن سوی تو برگشت از آن توست و اگر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>برنگشت از اول برای تو نبوده</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی زیست شناسی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ... او تكامل خواهد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>یافت</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی آمار</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ... اگر دوستت داشته</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>باشد ، احتمال برگشتنش زیاد است و اگر نه احتمال ایجاد یك رابطه مجدد غیر ممكن است</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی فیزیك</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ...اگر برگشت ، به خاطر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قانون جاذبه است و اگر نه یا اصطكاك بیشتر از انرژی بوده و یا زاویه برخورد میان دو</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شیء با زاویه صحیح هماهنگ نبوده است</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی حسابداری</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ... اگر برگشت ، رسید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>انبار صادر كن و اگر نه ، برایش اعلامیه بدهكار بفرست</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی ریاضی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ... اگر برگشت ، طبق</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قانون 2=1+1 عمل كرده و اگر نه در عدد صفر ضربش كن</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی كامپیوتر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ... اگر برگشت ، از</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دستور كپی - پیست استفاده كن و اگر نه بهتر است كه دیلیت اش كنی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی خوشبین</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن... نگران نباش بر می</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گردد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی عجول</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ... اگر در مدت زمانی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>معین بر نگشت فراموشش كن</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی شكاك</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ...اگر برگشت ، از او</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بپرس " چرا " ؟</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی صبور</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست داری ، به حال خود رهایش كن ...اگر برنگشت ، منتظرش</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بمان تا برگردد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0033ff; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><BR><BR></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجوی</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رشته</SPAN></B><B><SPAN style="COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاریخ</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> :</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگر كسی را دوست</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>داری ، به حال خود رهایش كن ...اگر برگشت ، باز هم به حال خود رهایش كن ، این كار</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>را مرتب تكرار كن</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: #3e4655; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #3e4655; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Homa'" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2011-10-02T11:39:47+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 نصیحت های زیبای زرتشت به پسرش http://opero.mihanblog.com/post/132 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>آنچه را گذشته است فراموش كن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>قبل از جواب دادن فكر كن</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>هیچكس را تمسخر مكن</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>نه به راست و نه به دروغ قسم مخور</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>خود برای خود، زن انتخاب كن</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>به شرر و دشمنی كسی راضی مشو</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>تا حدی كه می‌توانی، از مال خود داد و دهش نما</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>كسی را فریب مده تا دردمندنشوی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>از هركس و هرچیز مطمئن مباش</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>بیگناه باش تا بیم نداشته باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>سپاس دار باش تا لایق نیكی باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>راستگو باش تا استقامت داشته باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>معروف باش تا زندگانی به نیكی گذرانی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>دوستدار دین باش تا پاك و راست گردی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>مطابق وجدان خود رفتار كن كه بهشتی شوی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>روح خود را به خشم و كین آلوده مساز</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>هرگز ترشرو و بدخو مباش</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>در انجمن نزد مرد نادان منشین كه تو را نادان ندانند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>اگر خواهی از كسی دشنام نشنوی كسی را دشنام مده</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>دورو و سخن چین مباش</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>در انجمن نزدیك دروغگو منشین</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>چالاك باش تا هوشیار باشی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>سحر خیز باش تا كار خود را به نیكی به انجام رسانی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>با هیچكس و هیچ آیینی پیمان شكنی مكن كه به تو آسیب نرسد</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>مغرور و خودپسند مباش، زیرا انسان چون مشك پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی‌ماند</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=center></P></SPAN> text/html 2011-09-18T06:08:48+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 گروه بندی کاراموزی ها http://opero.mihanblog.com/post/131 <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CN-SITE%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CN-SITE%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CN-SITE%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Homa"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">بچه ها ترکیب تیم ملی اعلام شد ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">گروه 1 : <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">ه.عباسپور </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> س.زارع </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> س.حیدری </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ن.داودی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ز.محمدی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ا.نعمت زاده </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ف.مظفری </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> م.فتاحی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ف.واحدی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">بیمارستان امام<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مربی: آقای موسوی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">گروه 2 :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">م.داودی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> م.خمیسه </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ف.قمی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ن.متولی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ف.قربانی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ش.کلانتری </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ا.رجبی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> آ.حسنی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ف.کریمی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">بیمارستان بوعلی<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مربی: خانم محمدی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> خانم آدینه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">گروه 3 :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">پ.امینی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ع.موحد </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ا.میردوستی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ا.اصغری </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> س.فامیلیان </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ا.اسلامی </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> ح.قهاری <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">بیمارستان رازی<span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مربی : آقای ولیپور </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">–</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA"> خانم حسین زاده<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">تذکر1 : طبق برنامه ای که ما دیدیم 28 و 30 شهریور کاراموزی برای همه ی گروه ها دایر می باشد . با تاکید فراوان میگم این چیزیه که ما تو برگه ی گروه بندی دیدیم اومدن یا نیومدن پای خودتون.<br></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Homa&quot;;" lang="FA">تذکر2 : برای دو گروه از بچه های کلاس روز شنبه 26ام کاراموزی بود.</span></p> </m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac> text/html 2011-09-14T08:18:16+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 ترم 901 http://opero.mihanblog.com/post/130 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=6>قابل توجه همکلاسی ها</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT size=6></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سلام ...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>من امروز رفتم دانشکده تا ببینم اوضاع از چه قراره که دیدم این جوریه ... متاسفانه نتونستم برنامه کاراموزی هارو از آقای بزرگی بگیرم چون خودش هم نداشت ولی این اطلاعاتو بهم داد ...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلاس ها از هفته بعد یعنی از تاریخ 26 شهریور شروع میشه (که کسی نمیاد)&nbsp;اما کاراموزی ها&nbsp;...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کاراموزی شنبه ها&nbsp;(بخش استریل) از تاریخ 16 مهر شروع میشه و کلا هشت جلسه هم بیشتر نیست که هر ماه هم دو جلسه تشکیل میشه یعنی دو هفته پشت سر هم&nbsp;تشکیل میشه و دو هفته بعدش&nbsp;هم تعطیلیم. گروه بندی ها هم تغییر کرده که برای کاراموزی بخش استریل کلا 4 گروه هستیم (میتونین منتظر جنگ کلاسی دوم باشین) ...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کاراموزی دوشنبه ها و چهارشنبه ها (تکنیک اتاق عمل) از تاریخ 28 شهریور (هفته بعد دوشنبه) شروع میشه که برای این کاراموزی کلا به سه گروه تقسیم شدیم (چه شود ... خدا رحم کنه) ...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>درباره تربیت بدنی هم باید بگم که درست شده یعنی تفکیک جنسیتی شده ولی هنوز هم مشکلات دیگه داره که بعدا باید درست بشه ...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اگه شد سعی میکنیم تا قبل از دوشنبه برنامه کاراموزی هارو بزاریم تو وبلاگ اگه نشد هم که زحمتش با&nbsp;خودتون ...</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر ...</SPAN></P> text/html 2011-09-05T08:08:21+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 حقایقی درباره تصویر مشهور ویندوز XP http://opero.mihanblog.com/post/129 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>این تصویر که زمینه اصلی و مشهور ویندوز XP&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>است&nbsp;Bliss</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>نام دارد که اگر در گوگل سرچ کنید آن را در نتایج می بینید. اما برای کاربران آلمانی این تصویر&nbsp;Ireland</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>نام</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>دارد که به طور اشتباه بسیاری تصور میکنند جایی است که این تصویر عکسبرداری شده</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 14pt" dir=rtl lang=AR-SA>است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt">.</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://cl.ly/1f331S2S1e442l3y340k/bliss.png"></SPAN></P></SPAN> text/html 2011-08-30T08:53:12+01:00 opero.mihanblog.com همکلاسی های OR.88 بیانیه نویسنده ها http://opero.mihanblog.com/post/128 <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سلام بچه ها<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>همین اول بگم این مطلب خاص بچه های اتاق عمل ورودی 88 هستش. بقیه ی بازدید کننده ها اگه دوس داشتن این مطلبو نخونن. ولی اگه کنجکاوند مانعی برای خوندن این مطلب ندارن.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از این به بعد شما همکلاسی ها مورد خطاب مایید. پس خوب این مطلبو بخونید و حتما نظر بدین. عکس العمل شما ها برامون خیلی مهمه.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از روز 20 آذر سال 89 که اولین مطلب روی وب سایت قرار گرفت و به نوعی تاریخ تولد این وب تلقی می شه هدف و تمام تلاش های این گروه نویسنده بر این بود که تمام همکلاسی ها بیان تو یه فضای مجازی و تمام حرفاشونو بدون دغدغه بزنن. عقیده ما بر این بود که با این کار صمیمیت بین بچه ها بیشتر میشه و علاوه بر اون تصمیمات مهم و اساسی با نظر تمام بچه ها گرفته میشه. کاری که خیلی از وبلاگای کلاسی دیگه تو اون موفق بودن. اما با گذشت تقریبا 9 ماه از تاریخ شروع به کار این وبلاگ این مسائل تحقق پیدا نکرد بلکه باعث دلسردی بچه های نویسنده ای شد که از دل همین کلاس بیرون اومدن.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الان که ما داریم این مطلبو می نویسیم شاید به خاطر اندک دلخوشی ای که از طرف بعضی همکلاسی های صادقمون داریم باشه و الا دل و دماغی برامون نمونده. ما از شما گله هایی داریم که از شما با نهایت احترام تقاضا می کنیم روش خیلی خیلی فکر کنید. امیدواریم که این مطلبو خوب تا تهش بخونین.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اول اینکه چرا خیلی ها به اینجا سر نمی زنن. مگه اسم این وبلاگو نخوندن. تازه ما اصلی ترین نویسنده رو همکلاسی ها قرار دادیم. یعنی این وبلاگ قبل از این که از بیرون خواننده داشته باشه باید اولین خواننده هاش خود ماها باشیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دوم اینکه چرا به جز یه عده کم اونم با اسم مستعار بقیه مخفیانه میاینو مخفیانه میرین؟ چرا نظراتونو به ما نمیگین؟چرا از حال و هوای دوستاتون جویا نمیشین؟ مگه میشه تمام عیبامونو خودمون تشخیص بدیم؟ این وبلاگ همون طور که گفتیم بیشتر برای ایجاد یه جو دوستانه بوجود اومده. نه برای سه چهار نفر بلکه برای تمام افراد کلاس. پس اگه اومدین نظرم بدین.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سوم اینکه حالا اومدین وبو دیدین؛ نظرم دادین. دستتون درد نکنه ولی حالا چرا با اسم مستعار؟ از کی میترسین؟ ما چند بار باید بگیم هدفمون ایجاد یه جو کاملا صمیمی تو کلاسه؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>امیدواریم این مطلب باعث بشه هدفمون تمام و کمال محقق بشه. بازم میگم تا یادتون نره<SPAN style="COLOR: red"> حتما حتما حتما نظر بدین اونم با اسم واقعیتون.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ممنونتونیم<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P>