تبلیغات
تکنولوژیست های اتاق عمل - مادر ، پدر ، خواهر ، برادر ، دختر ، پسر

تکنولوژیست های اتاق عمل
 
درد و دل همکلاسی ها

-مادر یعنی کسی که ما از او به در آمده ایم ، یعنی پدید آورنده‌ی ما.

-پدر در اصل « پایدر » یا « پادر » بوده است یعنی پاینده ، کسی که مراقب خانواده‌اش است و آنان را می‌پاید. جالب است که تلفظ « فادر » در انگلیسی بیشتر به « پادَر » شبیه است تا تلفظ  « پدر».

-واژه مَرد از مُردن است زیرا زایندگی ندارد. مرگ نیز با مرد هم ریشه است.

-زَن از زادن است و زِندگی نیز از زن است. 

-خواهر (خواه + ــَر یا ــار) از ریشه «خواه » است یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است. در اوستا خواهر به صورت خْـوَنگْهَر آمده است.

َرادر نیز در اصل بَرا + در است یعنی کسی که برای ما کار انجام می‌دهد. یعنی انجام‌دهنده کار برای ما و برای آسایش ما.

-دُختر از ریشه « دوغ » است که در میان مردمان آریایی به معنی شیر بوده و ریشه واژه‌ی دختر « دوغ دَر » بوده به معنی « شیر دوش » زیرا در جامعه کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بوده است. « دوغ‌در » در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شد. در اوستا این واژه به صورت « دوغْــذَر » doogh thar و در پهلوی به صورت دوخت آمده است. به کلمه daughter در انگلیسی توجه کنید، واژه daughter نیز همین دختر است gh در انگلیس کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی آن داشته و « خ » تلفظ می شده.

-پسر در اصل « پوسْتْ دَر » بوده است و پوست در، به پسر تبدیل شده است. چون کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بوده آنان چنین نامیده می شدند. همچنین در پارسی باستان puthar پوثرَ ، در پهلوی پوسَـر و پوهر و در هند باستان پسورَ نامیده می شدند.

نوشته شده در تاریخ جمعه 31 تیر 1390 توسط همکلاسی های OR.88
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک